Specifikace povrchové úpravy

  • Nanáší se ponorem hliníkových dílů do chromátovácí lázně.
  • Chromátováním se vytváří duhově žlutá až hnědá ochranná konverzní vrstva.
  • Vytvořený povlak minimalizuje korozi a zlepšuje vazbu k nátěru.
  • Vrstva má tloušťku jen asi 0,25 µm, je pevnou součástí povrchu hliníku a je elektricky vodivá.
  • Provádí se ve shodě s platnými normami ČSN EN 12487.

Žluté (duhové) chromátování

  • Vrstva obsahuje šestimocný chrom Cr6+.
    Technologie od firmy Henkel (Alodine 1200).
  • Specifikace dílu: max. (650 x 550 x 700) mm.
  • Dle ČSN EN 12487, typ C1.