Specifikace povrchové úpravy

  • Mořením (opalováním) kovů se rozumí odstraňování korozních zplodin z povrchu chemickým způsobem, tj. roztoky různých kyselin, které odstraňují korozní zplodin rozpouštěním (převedením na sůl rozpustnou v mořící lázni).
  • Odstraňují se korozní produkty vzniklé atmosférickou korozí (patina) a vrstvy vzniklé za vysokých teplot při žíhání nebo válcování a tažení za tepla (okuje).
  • Provádíme předběžné opalování (předúprava povrchu před procesem niklování a cínování) a konečné opalování s pasivací povrchu (dodávající povrchu lesklý homogenní vzhled).

Specifikace dílů

  • Max. (500 x 400 x 300) mm.
  • Díl s max. hmotností 15 kg