Nabízíme tyto pasivace hliníku:

 • DUHOVÁ PASIVACE HLINÍKU         (SurTec 650)
 • BEZBARVÁ PASIVACE HLINÍKU    (Bonderite M-NT 400, resp. původní název Alodine 400)

Specifikace povrchové úpravy

 • Nanáší se ponorem hliníkových dílů do pasivační lázně.
 • Pasivací se vytváří bezbarvá ochranná konverzní vrstva.
 • Vytvořený povlak minimalizuje korozi a zlepšuje přilnavost nátěru k základnímu materiálu.
 • Vrstva má tloušťku jen asi 0,25 µm, je pevnou součástí povrchu hliníku a je elektricky vodivá.
 • Provádí se ve shodě s platnými normami ČSN EN 12487.

BEZBARVÁ pasivace hliníku

 • Vrstva neobsahuje šestimocný chrom Cr6+.
 • Technologie od firmy Henkel (Alodine 400, nyní Bonderite M-NT 400).
 • Specifikace dílu: max. (700 x 300 x 700) mm.
 • Dle ČSN EN 12487, typ A.

DUHOVÁ pasivace hliníku

Označení

 • SurTec® 650
 • chromitAL TCP

Vlastnosti

 • pasivace slitin hliníku bez šestimocného chromu (Cr6+)
 • vytváří slabě irizující viditelné vrstvy
 • vhodné i pro utěsnění eloxu
 • kapalný koncentrát na bázi trojmocného chromu
 • vynikající ochrana proti korozi, srovnatelná s šestimocnými pasivacemi
 • vhodný pro vysoce legovaný hliník, odlitky a výkovky
 • snadno použitelný v ponorových, postřikových a nátěrových aplikacích
 • velmi vhodný jako přilnavý podklad pro laky, práškové laky a lepidla, schváleno dle QUALICOAT
 • splňuje všechny požadavky směrnic ELV, RoHS a WEEE, pokud se dodrží doporučený postup (viz. „Použití“)
 • odpovídá LN 9368-3 číslo 1108
 • odpovídá DIN 50935-2, coating type A
 • splňuje a překonává požadavky na ochranu proti korozi dle MIL DTL 5541F a MIL DTL 81706B (336 h test v solné mlze dle ASTM B-117 popř. DIN EN ISO 9227)
 • nízký povrchový odpor: < 5000 μOhmů na čtvereční palec (dle MIL-DTL-81706B (v jednotkách SI: <32,25 mOhm na cm2)
 • tepelně odolná anorganická pasivační vrstva
 • přihlášeny USA patenty: 6,375,726; 6,511,532; 6,521,029; 6,527,841
 • číslo IMDS: 30429267